Գաղտնիության քաղաքականություն

Գաղտնիության քաղաքականություն Գաղտնիության քաղաքականություն

Վերջին թարմացում՝ 01.08.2020

  • Գլխավոր
  • Գաղտնիության քաղաքականություն

1. Ներածություն

Բարի գալուստ Ranks.am:

Ranks.am-ը («մեզ», «մենք» կամ «մեր») գործում է https://www.ranks.am (այսուհետ՝ «Ծառայություն» ):

Մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը կարգավորում է ձեր այցելությունը https://www.ranks.am և բացատրում է, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, պաշտպանում և բացահայտում այն տեղեկությունները, որոնք արդյունք են ձեր կողմից մեր ծառայության օգտագործման:

Մենք օգտագործում ենք ձեր տվյալները՝ Ծառայությունն ապահովելու և բարելավելու համար: Ծառայությունն օգտագործելով՝ դուք համաձայն եք տեղեկատվության հավաքագրման և օգտագործման վերաբերյալ՝ համաձայն այս քաղաքականության: Եթե սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ այլ բան նախատեսված չէ, սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ օգտագործվող տերմիններն ունեն նույն իմաստը, ինչ մեր Պայմաններում և Դրույթներում:

Մեր Օգտագործման կանոնները ( «Կանոններ» ) կարգավորում են մեր allառայության ամբողջ օգտագործումը և Գաղտնիության քաղաքականության հետ միասին կազմում են ձեր համաձայնությունը մեզ հետ ( «համաձայնագիր» ):

2. Սահմանումներ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ նշանակում է https://www.ranks.am կայքը, որը վարում է Ranks.am-ը:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ նշանակում է կենդանի անհատի մասին տվյալներ, որոնք կարելի է նույնականացնել այդ տվյալներից (կամ այդ և այլ տեղեկատվությունից, որոնք կա՛մ մեր ձեռքում կա, կա՛մ հնարավոր է հայտնվեն մեզ մոտ):

ՕԳՏԱԳՈՐՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ -ը ավտոմատ կերպով հավաքագրված տվյալներ է, որոնք գոյանում են կամ Serviceառայության օգտագործման արդյունքում, կամ հենց Serviceառայության ենթակառուցվածքներից (օրինակ՝ էջի այցելության տևողությունը):

COOKIES -ը ձեր սարքում պահված փոքր ֆայլեր են (համակարգիչ կամ շարժական սարք):

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՆԵՐ նշանակում է ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը (կա՛մ մենակ, կա՛մ միասին, կա՛մ ընդհանուր այլ անձանց հետ) որոշում է, թե ինչ նպատակներ և ինչ եղանակով է որևէ անձնական տվյալները մշակվում են, կամ դրանք պետք է մշակվեն: Սույն Գաղտնիության քաղաքականության նպատակով մենք ձեր տվյալների Տվյալների վերահսկիչ ենք:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՆԵՐ (ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐ) նշանակում է ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, որը տվյալների մշակման անունից մշակում է տվյալները: Մենք կարող ենք օգտագործել տարբեր ծառայություններ մատուցողների ծառայությունները՝ ձեր տվյալներն ավելի արդյունավետ մշակելու համար:

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱ ցանկացած կենդանի անհատ է, որը Անձնական տվյալների առարկա է:

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ -ը մեր Ծառայությունն օգտագործող անհատն է: Օգտատերը համապատասխանում է Տվյալների առարկային, որը Անձնական տվյալների առարկա է:

3. Տեղեկատվության հավաքում և օգտագործում

Մենք հավաքում ենք մի քանի տարբեր տեսակի տեղեկատվություն` տարբեր նպատակներով` ձեզ Ծառայություն մատուցելու և բարելավելու համար:

4. Հավաքված տվյալների տեսակները

Անձնական տվյալներ

Մեր Ծառայությունն օգտագործելիս կարող ենք խնդրել, որ մեզ տրամադրեք որոշակի անձամբ ճանաչելի տեղեկություններ, որոնք կարող են օգտագործվել ձեզ հետ կամ նույնականացնելու համար ( «Անձնական տվյալներ» ): Անձամբ ճանաչելի տեղեկատվությունը կարող է ներառել, բայց չի սահմանափակվում դրանով.

ա) էլ. փոստի հասցե

բ) Անուն և ազգանուն

գ) հեռախոսահամար

դ) թխուկներ և օգտագործման տվյալներ

Օգտագործման տվյալներ

Մենք կարող ենք նաև հավաքել տեղեկություններ, որոնք ձեր զննարկիչն ուղարկում է ցանկացած ժամանակ, երբ դուք այցելում եք մեր Ծառայությունը կամ երբ եք մուտք գործում բջջային սարքով կամ դրա միջոցով ( «Օգտագործման տվյալներ» ):

Այս Օգտագործման տվյալները կարող են ներառել տեղեկություններ, ինչպիսիք են ձեր համակարգչի ինտերնետային պրոտոկոլի հասցեն (օր. IP հասցե), զննարկչի տեսակը, զննարկչի տարբերակը, մեր ծառայության այն էջերը, որոնք դուք այցելում եք, ձեր այցելության ժամն ու ամսաթիվը, այդ էջերում անցկացրած ժամանակը, եզակի սարքի նույնացուցիչներ և այլ ախտորոշիչ տվյալներ:

Բջջային սարքով Serviceառայություն մուտք գործելիս այս Օգտագործման տվյալները կարող են ներառել տեղեկություններ, ինչպիսիք են ձեր օգտագործած բջջային սարքի տեսակը, ձեր շարժական սարքի եզակի ID- ն, ձեր շարժական սարքի IP հասցեն, ձեր բջջային օպերացիոն համակարգը, շարժական ինտերնետ զննարկչի տեսակը: դուք օգտագործում եք, սարքի եզակի նույնացուցիչներ և այլ ախտորոշիչ տվյալներ:

Cookies հետևում

Մենք օգտագործում ենք cookies և նմանատիպ հետևման տեխնոլոգիաներ՝ մեր Ծառայության գործունեությունը հետևելու համար, և որոշակի տեղեկություններ ենք պահում:

Cookies փոքր քանակությամբ տվյալների ֆայլեր են, որոնք կարող են ներառել անանուն եզակի նույնացուցիչ: Cookies կայքից ուղարկվում են ձեր զննարկիչ և պահվում են ձեր սարքում: Օգտագործվում են նաև հետևման այլ տեխնոլոգիաներ, ինչպիսիք են փարոսները, պիտակներն ու գրերը ՝ տեղեկատվություն հավաքելու և հետևելու, ինչպես նաև մեր Ծառայությունը բարելավելու և վերլուծելու համար:

Կարող եք ձեր զննարկիչին հրահանգել հրաժարվել բոլոր cookies կամ նշել թխուկների ուղարկման ժամանակը: Այնուամենայնիվ, եթե cookies չեք ընդունում, հնարավոր է, որ չկարողանաք օգտագործել մեր Ծառայության որոշ բաժիններ:

Cookies օրինակներ, որոնք մենք օգտագործում ենք.

(ա) Session Cookies. Մենք օգտագործում ենք Session Cookies ՝ մեր առայությունը գործարկելու համար:

(բ) Preference Cookies. Մենք օգտագործում ենք Preference Cookies՝ ձեր նախապատվությունները և տարբեր պարամետրերը հիշելու համար:

(գ) Security Cookies. Մենք օգտագործում ենք Security Cookies անվտանգության նպատակներով:

(դ) Advertising Cookies. Օգտագործվում են ձեզ գովազդներով ծառայելու համար, որոնք կարող են կարևոր լինել ձեզ և ձեր հետաքրքրություններին:

5. Տվյալների օգտագործումը

Ranks.am-ը հավաքված տվյալներն օգտագործում է տարբեր նպատակների համար.

ա) ապահովել և պահպանել մեր Ծառայությունը.

բ) ձեզ տեղեկացնել մեր Ծառայությունում կատարված փոփոխությունների մասին.

գ) թույլ տալ ձեզ մասնակցել մեր Ծառայության ինտերակտիվ հատկանիշներին, երբ ընտրեք դա անել.

դ) հաճախորդների աջակցություն տրամադրելը.

ե) վերլուծություն կամ արժեքավոր տեղեկություններ հավաքել, որպեսզի կարողանանք բարելավել մեր Ծառայությունը.

զ) վերահսկելու մեր Ծառայության օգտագործումը.

է) հայտնաբերել, կանխել և լուծել տեխնիկական խնդիրները.

ը) կատարել ցանկացած այլ նպատակ, որի համար տրամադրում եք այն.

թ) իրականացնել մեր պարտավորությունները և իրականացնել մեր իրավունքները, որոնք բխում են ձեր և մեր միջև կնքված ցանկացած պայմանագրից, այդ թվում`բիլինգի և գանձման համար.

ժ) ձեզ տրամադրել ծանուցումներ ձեր հաշվի և (կամ) բաժանորդագրության վերաբերյալ, ներառյալ գործողության ժամկետը լրանալու և երկարաձգելու մասին ծանուցումները, էլ.փոստի հրահանգները և այլն.

ի) ձեզ տրամադրել նորություններ, հատուկ առաջարկներ և ընդհանուր տեղեկություններ այլ ապրանքների, ծառայությունների և իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք մենք առաջարկում ենք, որոնք նման են նրանց, որոնք դուք արդեն ձեռք եք բերել կամ հետաքրքրվել եք, եթե չեք որոշել այդպիսի տեղեկատվություն ստանալ:

լ) տեղեկատվությունը տրամադրելիս մենք կարող ենք նկարագրել ցանկացած այլ ձևով.

խ) ձեր համաձայնությամբ ցանկացած այլ նպատակի համար:

6. Տվյալների պահպանում

Ձեր Անձնական տվյալները մենք կպահպանենք միայն այնքան ժամանակ, որքան դա անհրաժեշտ է սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ նշված նպատակների համար: Մենք կպահպանենք և կօգտագործենք ձեր Անձնական տվյալները այնքանով, որքանով դա անհրաժեշտ է մեր իրավական պարտավորությունները կատարելու համար (օրինակ, եթե մեզանից պահանջվում է պահպանել ձեր տվյալները ՝ գործող օրենքներին համապատասխանելու համար), վեճերը լուծելու և մեր իրավական համաձայնագրերն ու քաղաքականությունները կատարելու համար:

Մենք նաև կպահպանենք Օգտագործման տվյալները` ներքին վերլուծության նպատակով: Օգտագործման տվյալները հիմնականում պահվում են ավելի կարճ ժամանակահատվածում, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ տվյալներն օգտագործվում են անվտանգության ամրապնդման կամ մեր ծառայության գործունակությունը բարելավելու համար, կամ մենք իրավաբանորեն պարտավոր ենք այդ տվյալները պահպանել ավելի երկար ժամանակահատվածներով:

7. Տվյալների փոխանցում

Ձեր տվյալները, ներառյալ Անձնական տվյալները, կարող են փոխանցվել և պահպանվել համակարգիչների վրա, որոնք գտնվում են ձեր նահանգից, նահանգից, երկրից կամ այլ պետական իրավասությունից դուրս, որտեղ տվյալների պաշտպանության մասին օրենքները կարող են տարբերվել ձեր իրավասության օրենքներից:

Եթե դուք գտնվում եք Հայաստանի հանրապետության սահմաններից դուրս և նախընտրում եք մեզ տեղեկատվություն տրամադրել, ապա խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք տվյալները, այդ թվում՝ Անձնական տվյալները, փոխանցում ենք Հայաստանի հանրապետություն և դրանք մշակում այնտեղ:

Ձեր համաձայնությունը սույն Գաղտնիության քաղաքականությանը, որին հաջորդում է այդպիսի տեղեկատվություն ներկայացնելը, ներկայացնում է ձեր համաձայնությունը այդ փոխանցմանը:

Ranks.am–ը կձեռնարկի ողջամտորեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ ապահովելու համար, որ ձեր տվյալներն ապահով վերաբերվեն և պահպանվեն սույն Գաղտնիության քաղաքականության համաձայն, և ձեր Անձնական տվյալների ոչ մի փոխանցում կազմակերպություն կամ երկիր չի իրականացվի, եթե չկան համապատասխան վերահսկողություններ, ներառյալ ձեր տվյալների և այլ անձնական տվյալների անվտանգությունը:

8. Տվյալների բացահայտում

Մենք կարող ենք բացահայտել մեր հավաքած անձնական տվյալները, կամ դուք տրամադրում եք.

(ա) Բիզնեսի գործարք:

Եթե մենք կամ մեր դուստր ձեռնարկությունները ներգրավված են միաձուլման, ձեռքբերման կամ ակտիվների վաճառքի մեջ, ձեր անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել:

(բ) Այլ դեպքեր: Մենք կարող ենք բացահայտել ձեր տեղեկությունները նաև.

(i) մեր դուստր ձեռնարկություններին և դուստր ձեռնարկություններին.

(ii) կապալառուների, ծառայություններ մատուցողների և այլ երրորդ անձանց, որոնք մենք օգտագործում ենք մեր բիզնեսն աջակցելու համար.

(iii) իրականացնել այն նպատակը, որի համար տալիս եք այն.

(iv) ձեր ընկերության լոգոտիպը մեր կայքում ներառելու նպատակով.

(v) տեղեկատվությունը տրամադրելիս մեր կողմից բացահայտված ցանկացած այլ նպատակի համար.

(vi) ցանկացած այլ դեպքում ձեր համաձայնությամբ.

(vii) եթե կարծում ենք, որ բացահայտումն անհրաժեշտ է կամ տեղին է Ընկերության, մեր հաճախորդների կամ այլ անձանց իրավունքները, գույքը կամ անվտանգությունը պաշտպանելու համար:

9. Տվյալների անվտանգություն

Ձեր տվյալների անվտանգությունը մեզ համար կարևոր է, բայց հիշեք, որ ինտերնետով փոխանցման ոչ մի եղանակ կամ էլեկտրոնային պահեստավորման եղանակ 100% անվտանգ չէ: Չնայած մենք ձգտում ենք օգտագործել ձեր Անձնական տվյալները պաշտպանելու համար առևտրային առումով ընդունելի միջոցներ, մենք չենք կարող երաշխավորել դրանց բացարձակ անվտանգությունը:

10. Տվյալների պաշտպանության ձեր իրավունքները տվյալների պաշտպանության ընդհանուր կանոնակարգի համաձայն (GDPR)

Եթե դուք Եվրամիության (ԵՄ) և Եվրոպական տնտեսական տարածքի (ԵՏՏ) ռեզիդենտ եք, ապա տվյալների պաշտպանության որոշակի իրավունքներ ունեք, որոնք ծածկված են GDPR-ով: - Տեսեք ավելին՝ https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj

Մենք նպատակ ունենք խելամիտ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի թույլ տանք ձեզ շտկել, փոփոխել, ջնջել կամ սահմանափակել ձեր Անձնական տվյալների օգտագործումը:

Եթե ցանկանում եք տեղեկանալ, թե ինչ Անձնական տվյալներ ենք մենք պահում ձեր մասին, և եթե ցանկանում եք, որ դրանք հանվեն մեր համակարգերից, ապա էլեկտրոնային փոստով ուղարկեք մեր contact@ranks.am էլ. հասցեին:

Որոշակի հանգամանքներում դուք ունեք տվյալների պաշտպանության հետևյալ իրավունքները.

ա) ձեր վերաբերյալ մեր ունեցած տեղեկությունները մատչելու, թարմացնելու կամ ջնջելու իրավունքը.

բ) ուղղման իրավունք: Դուք իրավունք ունեք ձեր տեղեկատվությունը շտկելու դեպքում, եթե այդ տեղեկատվությունը անճիշտ է կամ թերի:

գ) առարկելու իրավունք: Դուք իրավունք ունեք առարկելու ձեր Անձնական տվյալների մեր մշակմանը.

դ) սահմանափակման իրավունքը: Դուք իրավունք ունեք պահանջելու, որ մենք սահմանափակենք ձեր անձնական տվյալների մշակումը:

ե) տվյալների տեղափոխելիության իրավունքը: Դուք իրավունք ունեք ձեզ տրամադրել ձեր Անձնական տվյալների պատճենը` կառուցվածքային, մեքենայական ընթերցանություն ունեցող և սովորաբար օգտագործվող ձևաչափով.

զ) համաձայնությունը հետ կանչելու իրավունքը: Դուք նաև իրավունք ունեք հետ վերցնել ձեր համաձայնությունը ցանկացած պահի, երբ մենք ապավինում ենք ձեր համաձայնությանը ձեր անձնական տվյալները մշակելու համար:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ մենք կարող ենք խնդրել ձեզ ստուգել ձեր ինքնությունը, նախքան այդպիսի հայցերին պատասխանելը: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, մենք կարող ենք չկարողանալ մատուցել Ծառայություն առանց անհրաժեշտ անհրաժեշտ տվյալների:

Դուք իրավունք ունեք բողոքել Տվյալների պաշտպանության մարմնին` ձեր Անձնական տվյալների հավաքագրման և օգտագործման վերաբերյալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար խնդրում ենք դիմել Եվրոպական տնտեսական տարածքում (ԵՏՏ) տվյալների պաշտպանության ձեր տեղական մարմնին:

11. Ծառայություններ մատուցողներ

Մենք կարող ենք վարձել երրորդ կողմի ընկերությունների և անհատների` մեր Ծառայություն ( «Ծառայություններ տրամադրողներ» ) հեշտացնելու, մեր անունից մատուցելու, Ծառայությունների հետ կապված Ծառայություններ կատարելու կամ մեզ օգնելու համար: վերլուծելու համար, թե ինչպես է օգտագործվում մեր Ծառայությունը:

Այս երրորդ կողմերը ձեր Անձնական տվյալները հասանելի են միայն մեր անունից այդ խնդիրները կատարելու համար և պարտավոր են չբացահայտել կամ օգտագործել դրանք որևէ այլ նպատակով:

12. Վերլուծություն

Google Analytics-ը

Google Analytics-ը Google-ի կողմից առաջարկվող վեբ-վերլուծական ծառայություն է, որը հետևում և հաղորդում է կայքի երթևեկությունը: Google-ն օգտագործում է հավաքված տվյալները՝ մեր Ծառայության օգտագործումը հետևելու և վերահսկելու համար: Այս տվյալները համօգտագործվում են Google-ի այլ ծառայությունների հետ: Google-ը կարող է օգտագործել հավաքված տվյալները՝ իր գովազդային ցանցի գովազդները համատեքստային դարձնելու և անհատականացնելու համար:

Google-ի գաղտնիության գործելակերպի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք Google-ի Գաղտնիության պայմանների կայքէջ՝ https://policies.google.com/privacy?hl=en

Մենք նաև խրախուսում ենք ձեզ վերանայել ձեր տվյալների պաշտպանության Google-ի քաղաքականությունը՝ https://support.google.com/analytics/answer/6004245:

Firebase

Firebase-ը վերլուծական ծառայություն է, որը տրամադրվում է Google Inc.-ի կողմից:

Կարող եք հրաժարվել Firebase-ի որոշ գործառույթներից` ձեր շարժական սարքի կարգավորումների միջոցով, ինչպիսիք են ձեր սարքի գովազդի կարգավորումները կամ հետևելով Google-ի կողմից տրամադրված իրենց Գաղտնիության քաղաքականության ցուցումներին՝ https://policies.google.com/privacy?hl=en

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչ տեսակի տեղեկատվություն է հավաքում Firebase-ը, այցելեք Google-ի Գաղտնիության պայմանների կայքէջ՝ https://policies.google.com/privacy?hl=en

13. Գովազդ

Google AdSense DoubleClick Cookie

Google-ը, որպես երրորդ կողմի վաճառող, օգտագործում է բլիթներ՝ մեր onառայությունում գովազդներ սպասարկելու համար: Google-ի կողմից DoubleClick Cookie օգտագործումը հնարավորություն է տալիս նրան և իր գործընկերներին գովազդներ մատուցել մեր օգտվողներին՝ ելնելով մեր toառայությունից կամ ինտերնետում այլ կայքեր այցելությունից:

Կարող եք հրաժարվել DoubleClick Cookie-ի օգտագործումից տոկոսադրույքների վրա հիմնված գովազդի համար՝ այցելելով Google Ads Կարգավորումների ինտերնետային կայք՝ http://www.google.com/ads/preferences/

Bing Ads

Bing Ads-ը Microsoft Inc.-ի կողմից տրամադրվող գովազդային ծառայություն է:

Դուք կարող եք հրաժարվել Bing Ads-ից՝ հետևելով Bing Ads-ի անջատման էջի հրահանգներին՝ https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Bing Ads-ի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելեք նրանց Գաղտնիության քաղաքականություն՝ https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

AdMob by Google

AdMob by Google-ը տրամադրում է Google Inc.-ը:

Դուք կարող եք հրաժարվել Google ծառայության կողմից AdMob-ից՝ հետևելով Google-ի նկարագրված հրահանգներին՝ https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, թե ինչպես է Google-ն օգտագործում հավաքագրված տեղեկատվությունը, այցելեք «Ինչպես է Google-ն օգտագործում տվյալները, երբ դուք օգտագործում եք մեր գործընկերների կայքերը կամ հավելվածը» էջ՝ http://www.google.com/policies/privacy/partners/ կամ այցելեք կայք Google-ի գաղտնիության քաղաքականություն՝ http://www.google.com/policies/privacy/

AdButler

AdButler-ը Sparklit Networks Inc.-ի կողմից տրամադրվող գովազդային ծառայություն է:

AdButler-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք այցելել նրանց Գաղտնիության քաղաքականությունը՝ https://www.sparklit.com/agreements.spark?agreement=privacy

Unity Ads

Unity Ads-ը տրամադրում է Unity Technologies-ը:

Դուք կարող եք հրաժարվել Unity Ads ծառայությունից՝ հետևելով Unity Technologies-ի իրենց Գաղտնիության քաղաքականության էջում նկարագրված ցուցումներին՝ https://unity3d.com/legal/privacy-policy

Unity Technologies-ի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար խնդրում ենք այցելել Unity Technologies-ի Գաղտնիության քաղաքականություն՝ https://unity3d.com/legal/privacy-policy

14. Վարքային ռեմարկետինգ

Ranks.am-ն օգտագործում է ռամարկետինգի ծառայություններ՝ մեր Ծառայությունն այցելելուց հետո երրորդ կողմի կայքերում ձեզ գովազդելու համար: Մենք և մեր երրորդ կողմի վաճառողները cookies են օգտագործում՝ գովազդները տեղեկացնելու, օպտիմալացնելու և սպասարկելու համար՝ հիմնվելով մեր toառայություն ձեր նախորդ այցելությունների վրա:

Google Ads (AdWords)

Google Ads (AdWords) շուկայավարման ծառայությունը տրամադրվում է Google Inc.-ի կողմից:

Դուք կարող եք հրաժարվել Google Analytics-ից՝ Display Advertising–ի համար և անհատականացրեք Google Display Network–ի գովազդները ՝ այցելելով Google Ads Կարգավորումների էջ՝ http://www.google.com/settings/ads

Google-ը նաև խորհուրդ է տալիս տեղադրել Google Analytics Opt-out Browser հավելումը՝ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analytics Opt-out Browser հավելումը այցելուներին հնարավորություն է տալիս կանխել իրենց տվյալների հավաքումը և օգտագործումը Google Analytics-ի կողմից:

Google-ի գաղտնիության գործելակերպի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք Google-ի Գաղտնիության պայմանների կայքէջ՝ https://policies.google.com/privacy?hl=en

Bing Ads Remarketing

Bing Ads-ի վերամեկուսացման ծառայությունը տրամադրվում է Microsoft Inc.-ի կողմից:

Դուք կարող եք հրաժարվել Bing Ads-ի հետաքրքրությունների վրա հիմնված գովազդներից՝ հետևելով նրանց հրահանգներին՝ https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Դուք կարող եք ավելին իմանալ Microsoft- ի գաղտնիության պրակտիկայի և քաղաքականության մասին՝ այցելելով նրանց Գաղտնիության քաղաքականության էջ՝ https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement

Twitter

Twitter-ի վերամեկուսացման ծառայությունը տրամադրում է Twitter Inc.-ը:

Դուք կարող եք հրաժարվել Twitter-ի հետաքրքրությունների վրա հիմնված գովազդներից՝ հետևելով նրանց հրահանգներին՝ https://support.twitter.com/articles/20170405

Դուք կարող եք ավելին իմանալ Twitter-ի գաղտնիության պրակտիկայի և քաղաքականության մասին՝ այցելելով նրանց Գաղտնիության քաղաքականության էջը՝ https://twitter.com/privacy

Facebook

Facebook-ի ռեկետարկինգի ծառայությունը տրամադրում է Facebook Inc.-ը:

Հետաքրքրված գովազդի մասին կարող եք ավելին իմանալ Facebook-ից՝ այցելելով այս էջ՝ https://www.facebook.com/help/164968693837950

Facebook-ի հետաքրքրությունների վրա հիմնված գովազդներից հրաժարվելու համար հետևեք այս հրահանգներին Facebook-ից՝ https://www.facebook.com/help/568137493302217

Facebook-ը հավատարիմ է թվային գովազդի դաշինքի կողմից հիմնադրված առցանց վարքային գովազդի ինքնակարգավորվող սկզբունքներին: Կարող եք նաև հրաժարվել Ֆեյսբուքից և այլ մասնակից ընկերություններից ԱՄՆ-ում թվային գովազդային դաշինքի http://www.aboutads.info/choices/, Կանադայում Թվային գովազդային դաշինքի Կանադայում http://youradchoices.ca/ կամ Եվրոպայում թվային գովազդի եվրոպական ինտերակտիվ դաշինք http://www.youronlinechoices.eu/ կամ հրաժարվեք ձեր բջջային սարքի պարամետրերից:

Facebook-ի գաղտնիության պրակտիկայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար այցելեք Facebook-ի Տվյալների քաղաքականություն. https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pinterest

Pinterest-ի վերամարքեթինգի ծառայությունը տրամադրում է Pinterest Inc.-ը:

Կարող եք հրաժարվել Pinterest–ի հետաքրքրությունների վրա հիմնված գովազդներից՝ միացնելով ձեր վեբ զննարկչի «Do Not Track» գործառույթը կամ հետևելով Pinterest–ի հրահանգներին՝ http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-data

Դուք կարող եք ավելին իմանալ Pinterest–ի գաղտնիության պրակտիկայի և քաղաքականության մասին՝ այցելելով նրանց Գաղտնիության քաղաքականության էջը՝ https://about.pinterest.com/en/privacy-policy

15. Հղումներ դեպի այլ կայքեր

Մեր Ծառայությունը կարող է պարունակել հղումներ դեպի այլ կայքեր, որոնք մենք չենք ղեկավարում: Եթե դուք կտտացնում եք երրորդ կողմի հղումը, դուք կուղղորդվեք դեպի այդ երրորդ կողմի կայք: Մենք խստորեն խորհուրդ ենք տալիս ձեզ վերանայել ձեր այցելած յուրաքանչյուր կայքի Գաղտնիության քաղաքականությունը:

Մենք չենք վերահսկում և պատասխանատվություն չենք կրում որևէ երրորդ կողմի կայքերի կամ ծառայությունների բովանդակության, գաղտնիության քաղաքականության կամ պրակտիկայի համար:

16. Երեխաների գաղտնիություն

Մեր Ծառայությունները նախատեսված չեն 13 տարեկանից ցածր երեխաների համար ( «Երեխաներ» ):

Մենք գիտակցաբար չենք հավաքում անձը հաստատող տեղեկատվություն մինչև 13 տարեկան երեխաներից: Եթե իմանաք, որ Երեխան մեզ Անձնական տվյալներ է տրամադրել, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ: Եթե իմանանք, որ առանց ծնողների համաձայնության ստուգման, Երեխաներից Անձնական տվյալներ ենք հավաքել, մենք քայլեր ենք ձեռնարկում այդ տեղեկությունները մեր սերվերներից հեռացնելու ուղղությամբ:

17. Սույն Գաղտնիության քաղաքականության մեջ փոփոխություններ

Մենք կարող ենք ժամանակ առ ժամանակ թարմացնել մեր Գաղտնիության քաղաքականությունը: Մենք ձեզ կտեղեկացնենք ցանկացած փոփոխության մասին՝ այս էջում տեղադրելով նոր Գաղտնիության քաղաքականություն:

Մենք ձեզ կտեղեկացնենք էլեկտրոնային փոստով և (կամ) մեր Ծառայության մասին հայտնի ծանուցմամբ՝ մինչ փոփոխության ուժի մեջ մտնելը և սույն Գաղտնիության քաղաքականության վերևում գտնվող «գործող ամսաթվի» թարմացումը:

Խորհուրդ է տրվում պարբերաբար վերանայել այս Գաղտնիության քաղաքականությունը` ցանկացած փոփոխության համար: Այս Գաղտնիության քաղաքականության մեջ կատարված փոփոխություններն ուժի մեջ են, երբ դրանք տեղադրվում են այս էջում:

18. Կապվեք մեզ հետ

Եթե այս Գաղտնիության քաղաքականության վերաբերյալ հարցեր ունեք, կապվեք մեզ հետ.

Այցելելով այս էջը մեր կայքում՝ https://www.ranks.am/service/hetadardz-kap

Էլ. փոստով՝ contact@ranks.am

Հեռախոսահամարով՝ +374 55 54-64-86